Acte necesare la internare

A. PERSOANE ASIGURATE

 1. bilet trimitere de la medicul de familie;
 2. bilet de internare de la medicul specialist;
 3. buletin de identitate;
 4. adeverinţă serviciu – pentru angajaţi;
 5. carnet de şomaj – pentru şomeri;
 6. cupon de pensie – pentru pensionari;
 7. adeverinţă elev sau student
 8. adeverinţă primar – pentru cei cu ajutor social

 

B. PERSOANE NEASIGURATE

 1. bilet trimitere de la medicul de familie;
 2. bilet de internare de la medicul specialist;
 3. buletin de identitate;
 4. certificat de atestare fiscală (cum că nu au venit).