Informatii de interes public

  • În momentul de față Spitalul Municipal de Urgență din Caransebeș nu are posibilitatea acordării de servicii hoteliere pacienților care nu au nevoie de internare continuă, la solicitarea acestora
  • Spitalul asigură în caz de necesitate:
    • serviciile unui translator pentru pacienții care nu sunt vorbitori de limba română
    • serviciile unui interpret mimico-gestual
    • colaborează cu organizații de profil pentru acordarea de îngrijiri pacienților cu dizabilități și nevoi speciale
    • oferă posibilitatea transferului sau facilitează accesul pacientulului la serviciile medicale în situația în care este depășită competența asumată sau capacitatea de rezolvare a cazului medical