Birou de Management al Calitatii


BIROUL  DE MANAGEMENT AL CALITATII
Inginer II S
Economist II

Proceduri implementate:

Proceduri in lucru:

  • Procedura operationala privind monitorizarea si actualizarea comisiilor;
  • Procedura operationala privind testarea si prescrierea antibioticelor;
  • Procedura privind accesul si comunicarea cu mass-media.

Organigrama spitalului