Servicii decontate de către CJAS Caraș-Severin


Vizualizari: 1844

Macheta servicii decontate de CJAS pentru anul 2017

CONDIȚIILE ACORDĂRII PACHETULUI DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU ÎNGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU ŞI ÎNGRIJIRI PALIATIVE LA DOMICILIU
A. PACHET DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU ÎNGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU ŞI ÎNGRIJIRI PALIATIVE LA DOMICILIU
Servicii de îngrijire medicală la domiciliu/îngrijire paliativă la domiciliu
1. Măsurarea parametrilor fiziologici: temperatură, respiraţie, puls, TA, diureză și scaun
*****) Recomandarea serviciului se face de către medici pentru toți parametrii prevăzuți, respectiv: temperatură, respiraţie, puls, TA, diureză și scaun
2. Administrarea medicamentelor:
2.1 intramuscular*)
2.2 subcutanat*)
2.3.intradermic*)
2.4 oral
2.5 pe mucoase
*) În afara injecţiilor şi perfuziilor cu produse de origine umană.
3. Administrarea medicamentelor intravenos sub supravegherea medicului*) ****)
*) În afara injecţiilor şi perfuziilor cu produse de origine umană.
****) Se efectuează sub supravegherea medicului care își desfășoară activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu
4. Sondaj vezical şi administrarea medicamentelor intravezical pe sondă vezicală
***) la barbati se efectuează de către medicul care își desfășoară activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri medicale paliative
5. Administrarea medicamentelor prin perfuzie endovenoasă sub supravegherea medicului*) ****)
*) În afara injecţiilor şi perfuziilor cu produse de origine umană.
****) Se efectuează sub supravegherea medicului care își desfășoară activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu
6. Recoltarea produselor biologice
7. Alimentația enterală pe gastrostomă / sondă gastrică şi educarea asiguratului/aparţinătorilor
8. Alimentarea pasivă, inclusiv administrarea medicamentelor per os, pentru bolnavii cu tulburări de
deglutiţie
9. Clismă cu scop evacuator
10. Spălătură vaginală în cazuri de deficit motor
11. Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor vasculare ale membrelor inferioare/escarelor de decubit: mobilizare, masaj, aplicaţii medicamentoase, utilizarea colacilor de cauciuc şi a rulourilor
12. Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor pulmonare: posturi de drenaj bronşic, tapotaj,
fizioterapie respirator
13. Îngrijirea plăgilor/determinate de arsuri/simple/suprimarea firelor
14. Îngrijirea plăgilor suprainfectate
15. Îngrijirea escarelor multiple
16. Îngrijirea stomelor
17. Îngrijirea fistulelor
18. Îngrijirea tubului de dren/sondei urinare
19. Îngrijirea canulei traheale şi instruirea asiguratului
20. Monitorizarea dializei peritoneale
21. Aplicarea de ploscă, bazinet, condom urinar
22. Aplicarea de mijloc ajutător pentru absorbţia urinei**)
**) Este inclus şi mijlocul ajutător pentru absorbţia urinei, minim 2 mijloace ajutătoare pentru
absorbţia urinei/zi.
23. Evaluarea asiguratului: stabilirea şi aplicarea unui plan de îngrijiri în controlul durerii şi altor simptome asociate bolii şi reevaluarea periodică
24. Evaluarea mobilităţii, a capacităţii de auto-îngrijire, a riscului de apariţie al escarelor sau gradul escarelor, identificarea nevoilor nutriţionale, implementarea intervenţiilor stabilite în planul de îngrijiri şi reevaluarea periodică – de către asistentul medical
25. Masaj limfedem şi contenţie elastică
26. Masaj limfedem cu pompa de compresie
27. Montare TENS
28. Supravegherea şi îngrijirea administrării prin
dispozitiv a analgeziei controlate de pacient
29. Administrare medicaţie prin nebulizare
30. Aspiraţie gastrică
31. Aspiraţie căi respiratorii
32. Paracenteză
33. Ventilație noninvazivă ****)
****) Se efectuează sub supravegherea medicului pneumolog sau medicului cu specialitatea anestezie și terapie intensivă care își desfășoară activitatea într-o forma legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu / îngrijiri paliative la domiciliu
34 Alimentație parenterală – alimentație artificială pe cateter venos central sau periferic****)
****) Se efectuează sub supravegherea medicului cu specialitatea anestezie și terapie intensivă care își desfășoară activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu / îngrijiri
paliative la domiciliu. Serviciul nu include medicația specifică.
NOTA 1: Serviciile de la punctele 1 – 34 se acordă de furnizorii de îngrijiri paliative la domiciliu.
NOTA 2: Serviciile de la punctele 1 – 22, 33 și 34 se acordă de furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu.
NOTA 3: Serviciile de la punctele 23 și 25 – 32 se acordă de către medicii de specialitate cu atestat îngrijiri paliative.
NOTA 4: Serviciile de îngrijire medicală la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu se acordă în condițiile stabilite prin anexa nr. 31 la ordin.
Numărul total de zile de îngrijire care se acordă unui asigurat este de maxim 90 de zile.