Reconfigurarea etajului 8


Vizualizari: 2472

Comunicat de presa

comunicat1Mai exact este vorba de reconfigurarea etajului 8 care va cuprinde: -partea de recompartimentare și construire a 5 spații de caraze (spații de locuit cu 2 camere destinate medicilor angajați ai unității sanitare cu contract-normă întreagă), pentru atragerea personalului medical de specialitate în vederea asigurării de servicii medicale prestate la cea mai înaltă calitate.

-partea de recompartimentare și construire spații tehnice necesare pentru asigurarea funcționalității echipamentelor ce vor deservi noul bloc operator centralizat cu secția A.T.I. și spații destinate zonei sterile.

Modernizarea etajului 7 va cuprinde partea de construire a noului Bloc operator centralizat compus din: sală de operație 1- ortopedie/ traumatologie, sală de operație 2- oftalmologie, sală de operație 3- ginecopatie, sală de operație 4- chirurgie aseptică, sală de operație 5-chirurgie septică și sală de operație 6- chirurgie infantilă.

Noul bloc operator centralizat va fi construit în conformitate cu normele tehnice aflate în vigoare și va avea asigurate toate spațiile necesare : sală de gipsare, spații depozitare, spații de sterilizare, spații depozitare aparatură medicală, echipamente medicale, deșeuri medicale, laborator determinări de urgență, precum și camere de lucru/camere de odihnă necesare personalului medico-sanitar.

Etajul 7 va mai avea in componenta partea de recompartimentare și amenajare spații pentru- Anestezie și terapie intensivă compuse din : 4 saloane de terapie intensivă cu 15 paturi, prevăzute cu spațiu special de monitorizare și semnalizare 24h din 24h a stării pacienților, vestiare filtru medical, spații de lucru transfuzii, spații de stocare sânge și probe biologice, spații depozitare aparatură farmaceutică/materiale sanitare, spații laborator determinări urgențe precum și camere de lucru/camere de odihnă personal medico-sanitar.

Etajul 7 va mai fi dotat cu aparatură medicală, echipamente medicale, instalații de ventilație, instalații decontaminare, instalații electrice, instalații curenți slabi, instalații detecție incendiu, instalații gaze medicale, echipamente hidranți interiori, precum și echipamente de monitorizare video acces .

Tot pentru acest an a fost aprobată dotarea cu aparatură medicală și echipamente medicale pentru secția de radiologie imagistică-medicală. In acest sens s-a finalizat procedura de achiziționare prin licitație deschisă a echipamentului medical-computer tomograf de ultimă generație CT OPTIMA 660SE mimim 64 Slice-uri, aprobat de Ministerul Sănătății prin alocarea de fonduri de la bugetul de stat pentru anul 2016 a sumei de 3.995.000 ron, la care se adaugă cofinanțarea aprobată de la bugetul local cu suma de 450.000 ron.